Skip to main content
OVERAL EENVOUDIG TE BEREIKEN
3 miljard mensen in 120+ landen binnen handbereik.

Wij geloven in nieuwe technologieën, dus hebben we veel tijd besteed aan de ontwikkeling van het perfecte hulpmiddel voor onderzoekers.

OVERAL EENVOUDIG TE BEREIKEN

3 miljard mensen in 120+ landen binnen handbereik.

Wij geloven in nieuwe technologieën, dus hebben we veel tijd besteed aan de ontwikkeling van het perfecte hulpmiddel voor onderzoekers.

KEN HET VERSCHIL

Wereldwijd bereik, denk lokaal - met onze panels is dat heel goed mogelijk.

PANEL

Uitnodigingen per e-mail of SMS worden verstuurd naar onze sterk geprofileerde online/mobiele panels. Ondervraagden worden uit verschillende bronnen geworven, om een zo goed mogelijke steekproef te krijgen. Elke paneldeelnemer wordt in detail beschreven, zodat we onze enquêtes nauwkeurig kunnen afstemmen. Dit verkort de tijd van het verzamelen van de gegevens en vermindert de kosten voor het uitvoeren van het onderzoek.

DYNAMIC SAMPLING

Het bereiken van gebruikers van wereldwijde mobiele netwerken van uitgevers zoals mobiele sociale netwerken, games, apps, IM-diensten, nieuwssites, portals, websites, enz. Het geeft u de mogelijkheid om zeer specifieke doelgroepen te bereiken die meestal moeilijk te vinden zijn op panels. Het zijn echte internetgebruikers, waardoor hun antwoorden meer in lijn met de echte opvattingen van consumenten zullen zijn.

Waar ter wereld u uw merk dan ook in de gaten wilt houden, onze op meerdere landen gerichte methodologie geeft u toegang tot onze 85 gepatenteerde panels over de hele wereld en een uniek bereik via ons uitgebreide netwerk van partners in meer dan 130 landen.

In de eerste plaats kunnen wij, dankzij het brede publiek van de enquête, langere responstijden verkrijgen. Ten tweede kunnen wij door de dynamische steekproefmethode, waarbij wij de mening vragen van gewone internetgebruikers in hun typische internetomgeving, opvattingen en meningen te horen krijgen, die een goede afspiegeling vormen van de echte gevoelens en meningen van uw consumenten.

ONZE PANELS

Wereldwijd bereik, denk lokaal - met onze gepatenteerde onderzoekspanels.

Meer informatie over het panel en de steekproefmethodes.

HET LEIDEN VAN EEN PANEEL IS ALS EEN GOEDE HERDER ZIJN

Aan de ene kant vinden we klanttevredenheid belangrijk - we willen gegevens van de beste kwaliteit leveren. Daarom moeten gegevens en gebruikers voortdurend worden geverifieerd. Elke dag verbeteren we de panelbeschrijving om de opiniepeilingen beter te kunnen afstemmen. Aan de andere kant proberen we ervoor te zorgen, dat de paneldeelnemers zich gewaardeerd voelen en weten hoe waardevol hun werk is.

TGM ONDERZOEKSPANELS

Wat maakt onze panels anders?

Wij werken elke dag om ervoor te zorgen, dat de kwaliteit van de gegevens, die via onze panels worden verzameld, het optimale is.

Multisource Aanwerving

TGM haalt zijn panelleden uit een breed scala aan bronnen, waaronder aangesloten netwerken, opt-ins voor e-mail, marketingcampagnes, loyaliteitsprogramma's, sociale netwerken, mobiele apps enzovoort. Dit elimineert vertekeningen van de selectie vanwege specifieke bronnen met een specifiek profiel en maakt het geselecteerde panel tot een echte representatieve steekproef van de bevolking.

Steekproefbenadering van meerdere bronnen

Hoewel TGM flexibel is ten aanzien van de specificaties van de klant raden wij altijd aan ondervraagden niet uitsluitend uit panels te selecteren. Een combinatie van ondervraagden uit online panels en dynamische steekproeven werkt meestal het beste. Dynamische steekproeven bieden tegenwicht aan het "professionele effect van de enquête deelnemer". Deze ondervraagden worden 'op het moment zelf' aangeworven, maken doorgaans geen deel uit van bestaande panels en hebben nog nooit eerder enquêtes beantwoord. Zij zijn dus fris en hebben de neiging onbevooroordeelde en eerlijkere antwoorden te geven.  

Strenge Kwaliteitscontroles

TGM maakt gebruik van een breed scala aan door technologie ondersteunde kwaliteitscontroles, die het mogelijk maken relevante gegevens te verzamelen. Deze maatregelen omvatten onder meer geavanceerde digitale vingerafdrukken om ervoor te zorgen, dat er geen dubbele antwoorden worden gegeven, strikvragen om onzorgvuldige ondervraagden te identificeren, controleren op mens versus bot en uitgebreide geo-locatie controle. TGM voldoet aan alle ESOMAR-voorschriften, met inbegrip van een dubbele opt-in procedure voor panelleden en ook aan de voorschriften voor gegevensverzameling.

Diepgaande Profilering

TGM gaat veel verder dan de algemene demografische profilering van gegevens, zodat klanten de meest relevante steekproef kunnen krijgen. Honderden datapunten worden verzameld en opgeslagen voor elk panellid, bv. bedrijfsinkomsten/bedrijfstak, drinkvoorkeuren en -frequentie, gezondheidstoestand, opleiding, bezit van elektronica en reisgeschiedenis en -voorkeuren, om er maar enkele te noemen.

Panelbetrokkenheid en Ervaring van Ondervraagden

Om zinvolle antwoorden op enquêtes te krijgen, moeten panelleden geïnteresseerd en oprecht betrokken zijn bij het onderzoek. TGM doet veel moeite om panelleden te motiveren door onder andere aantrekkelijke stimuleringsmaatregelen, een goede interface, mobielvriendelijke vragenlijsten en een diversiteit aan taken te bieden. De antwoorden worden regelmatig gemonitord en ondervraagden, die hun interesse verliezen, worden uit het panel gezet.

Gegevensbeveiliging

TGM voldoet aan de ICC/ESOMAR normen voor gegevensbeveiliging. Alle gegevens en projectmaterialen, die door de TGM-panelleden en klanten worden verstrekt, worden op beveiligde servers opgeslagen. De serverruimtes zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang met behulp van firewalls, gegevensversleuteling, IP-gebaseerde machtigingen, CCTV en toegangscontrole via swipe-toegang, naast andere beveiligingsmaatregelen. Bovendien versleutelt TGM de bestandspaden of video-inhoud om het gemak, waarmee materiaal uit een enquête kan worden gehaald, te voorkomen en te verminderen. TGM verkoopt haar gegevens aan niemand en voldoet ook aan de AVG. Panelleden hebben de mogelijkheid om op elk moment toegang te krijgen tot hun gegevens en zich uit te schrijven.

ONZE STANDAARD VOOR GEGEVENSKWALITEIT

Hoe komt u aan betrouwbare gegevens?
TGM Research Early fraud detection
   Vroegtijdige opsporing van fraude
  • Geavanceerde digitale vingerafdrukken (op basis van IP-adres, browsercookies en andere kenmerken van een apparaat)
  • Het verwijderen van verdachte IP-adressen - proxies, serverfarms, niet-correcte geo's
  • Aanwerving met meerdere factoren /screening van vragenlijst
TGM Research ongoing quality check
    Voortdurende kwaliteitscontrole
  • Vertrouwensscore (wederzijds uitsluitende antwoorden, straight lining)
  • Zweertest
  • Totale tijd van de enquête
  • Gemiddelde tijd per vraag
  • Automatisch blokkeren van beledigende ondervraagden
postprocessing data cleaning TGM Research
    Gegevens opschonen na verwerking
  • Kwaliteitscontrole van antwoorden met behulp van ingebouwde SurveyGizmo-hulpmiddelen
  • Gegevens van lage kwaliteit worden afgezonderd en vervolgens verwijderd uit het definitieve gegevensbestand (soms na aanvullende handmatige controle)
Branded Panel TGM
BRANDED PANEL

Om panelleden te krijgen, die beter op uw specifieke behoeften zijn afgestemd, met name voor langeafstandstrajecten en kwalitatieve gemeenschappen.

Industry Panel TGM Research
BEDRIJFSTAK PANEL

Bij TGM Research weten we uit ervaring, dat de specialisatie van een bedrijf aanzienlijke gevolgen heeft op zijn onderzoeksbehoeften. Daarom hebben wij specifieke diensten gecreëerd voor geselecteerde bedrijfstakken.


Krijg betere antwoorden. Sneller.
TGM Research Panel Doelgroep geeft toegang tot miljoenen ondervraagden, die wachten om uw enquête in te vullen.